שרות פלוס

משרדי קול-סנטר “שרות פלוס” | שטח כולל: 1500 מ”ר | תכנון וסיום ביצוע: 2013
הגיע לשלב הגמר בתחרות אות העיצוב 2015