רשת רימקס

מיקום: תל אביב | שטח כללי: 80 מ”ר | תכנון וסיום ביצוע: 2009