פנדוטופלקס בשפלה

הגיע לשלב הגמר בתחרות אות העיצוב 2015