השרון 10

מיקום: תל אביב | שטח כולל: 800 מ”ר | תכנון וסיום ביצוע: 2004